Wyszukiwarka kierunków

Powrót

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 • technika, inżynieria i it

Automatyka i Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z różnych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można teorię sterowania, teorię sygnałów i systemów, teorię decyzji, informatykę, telekomunikację, elektronikę, mechanikę i mechatronikę. Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • jeden przedmiot z: matematyka, fizyka, informatyka
 • język obcy
 • język polski

 

Przykładowe przedmioty nauczania

 • budownictwo i materiały budowlane
 • historia architektury powszechnej
 • pracownia plastyczna
 • matematyka
 • mechanika budowli
 • fizyka budowli i akustyka


Specjalności

 • automatyka i systemy sterowania
 • robotyka i systemy mechatroniki

 

Możliwości zatrudnienia

 • przemysł maszynowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł przetwórczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł włókienniczy
 • transport
 • ośrodki badawczo - rozwojowe

 

Możliwości rozwoju

 • studia doktoranckie

Politechnika Gdańska

Studia

www.pg.edu.pl
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  WIĘCEJ
 • Informatyka

  Politechnika Gdańska

  WIĘCEJ
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka

  Politechnika Gdańska

  WIĘCEJ