Wyszukiwarka kierunków

Powrót

Elektronika i telekomunikacja

 • technika, inżynieria i it
 • it, technika i elektronika

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników. Program kształcenia zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAX.

 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • jeden przedmiot z: matematyka, fizyka, informatyka
 • język obcy
 • język polski


Przykładowe przedmioty nauczania

 • elementy elektroniczne
 • optoelektronika
 • analogowe układy elektroniczne
 • technika bardzo wysokich częstotliwości
 • technika cyfrowa

 

Specjalności

 • inżynieria komunikacji bezprzewodowej
 • komputerowe systemy elektroniczne
 • optoelektronika
 • systemy mikroelektroniczne
 • inżynieria dźwięku i obrazu
 • systemy elektroniki morskiej
 • systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • sieci i systemy teleinformacyjne

 

Możliwości zatrudnienia

 • administracja
 • korporacje bankowe
 • policja
 • wojsko
 • straż graniczna
 • służby obsługi lotnisk oraz portów morskich
 • założenie własnej firmy w branży EiT

 

Możliwości rozwoju

 • kontynuacja nauki na studiach II stopnia na kierunkach: elektrotechnika (w specjalnościach energoelektronika oraz systemy telekomunikacyjne) lub informatyka

Politechnika Gdańska

Studia

www.pg.edu.pl
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski w Gdyni

  WIĘCEJ
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania

  Politechnika Gdańska

  WIĘCEJ
 • Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  WIĘCEJ